Odvoz odpadu a suti kontejnery Praha, Praha 6 a okolí        

                                         tel. 602 227 654                     

  • kontejnery na odvoz odpadu
  • kontejnery na odvoz sutě
  • vyklízení nemovitostí
  • likvidace a odvoz odpadů
  • doprava stavebního materiálu
  • demoliční,bourací a výkopové práce
  • kontejnery na bioodpad

Nabízíme služby v oblasti  odvozu odpadu a likvidace odpadu. Konkrétně se jedná o suť, zeminu, beton, živice, bio-odpad, komunální odpad , bioodpad  dřevo, železo.

Přistavíme Vám kontejner na suť, kontejner na zeminu nebo velkoobjemový kontejner.  Kontejnery na odpad nabízíme v různých velikostech a to 3m3,  5m3, 6m3 a 10m3

Dále nabízíme vyklízení bytů, půd a sklepů, likvidaci černých skládek, likvidaci po živelných událostech, požárech, demolicích a haváriích ...

Dovezeme Vám veškerý stavební materiál: písek, kačírek, štěrk, beton,  zahradnická zemina, mulčovací kůra a jiné sypké nebo pevné materiály.

                                                                                                                


Naše služby nabízíme pro -  Praha , Praha 6 a Praha - Západ.

Pro tyto lokality máme zajímavé ceny: Praha 6,  Únětice,  Dejvice, Lysolaje,  Suchdol,  Liboc,  Letná,  Ruzyně,  Bílá Hora,  Řepy, Přední Kopanina,  Nebušice,  Roztoky,  Velké Přílepy,  Holubice,  Horoměřice,  Černý Vůl.


Odvoz odpadu a suti kontejnery Praha, Praha 6, Praha- Západ   tel :  602 227 654

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.